Nieoperacyjne leczenie wad serca

Leczenie wrodzonych wad serca z zastosowaniem technik kardiologii interwencyjnej. Niektóre wady serca mogą być skutecznie leczony za pomocą kardiologii interwencyjnej bez konieczności leczenia kardiochirurgicznego. Procedury te są wykonywane pod skopią rentegonowską. Cewniki (małe rurki wykonane z specjalnych tworzyw sztucznych są wprowadzane do serca przez żyły lub tętnice. Używając specjalnych technik możliwe jest poszerzenie zwężonych zastawek, innych anatomicznych zwężeń lub zamykanie nieprawidłowych połączeń w układzie krążenia.
Aktualnie w najnowocześniejszych ośrodkach kardiologicznych, w tym również w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, więcej niż połowa zabiegów korekty wad wrodzonych serca wykonywana jest z zastosowaniem technik kardiologii interwencyjnej. Poniżej przedstawimy najczęściej występujące wady wrodzone serca, które mogą być leczone za pomocą kardiologii interwencyjnej. Powołujemy się na nasze doświadczenia, które zostały opublikowane w międzynarodowych periodykach medycznych co potwierdza nasze doświadczenia w leczeniu wrodzonych wad serca.

Cewnikowanie diagnostyczne:

Diagnostyczne cewnikowane serca jest często niezbędne w celu potwierdzenia właściwego rozpoznania wady serca. Zwykle jest wykonywane przed zabiegiem kardiologii interwencyjnej. W naszej pracowni hemodynamiki wykonujemy ponad 400 takich badań w ciągu roku.

M.Wojtalik, J.Białkowski, M.Pawelec, M.Frycz. Z.Religa. "Follow up of infants after systemic - pulmonari shunts performed with fresh frozen vein homografts. Postoperative angiocardiographic assessment". Journal of Cardiovasc Surg. 1995,35, suppl. 1, 145-147.

M.Szkutnik, Z.Religa, J.Białkowski, M.Wojtalik: "Coarctation of the aorta with right aortic arch - a rare case and atypical clinical picture". Texas Heart Inst J.1998, 25, 212-5

J. Kusa, R. Bermudez-Canete, I. Herraiz, J. Bialkowski, M. Szkutnik, M. Pilar Diaz, F. Villagra, P. A. Sanchez: "The prognostic value of balloon occlusion in candidates for the various types of cavo-pulmonary anastomosis". Cardiol Young 2003, 13, 323-327.

J.Kusa, R.Bermudez-Canete, S.Matiz,, M.Hernandez de Castro, I Herraiz, F.Rueda, J.Białkowski, JI Diez-Balda. "Acceso venoso percutaneo braquial: Su utilidad en el caterismo diagnostico e intervencionista en cardiopatias complejas". Arch Cardiol Mex 2004,74,271-5

Przetrwały przewód tętniczy Botalla (PDA):

Pierwszy zabieg zamknięcia przewodu tętniczego Botalla z zastosowaniem kardiologii interwencyjnej miał miejsce w naszym Ośrodku w roku 1992. Dotychczas skutecznie zamknęliśmy ponad 400 przewodów tętniczych. Najczęściej przewód tętniczy zamykany jest za pomocą "sprężynek wewnątrznaczyniowych". Przewody Botalla o większej średnicy zamykane są za pomocą Korka Amlatzera (ang. Amplatzer Duct Occluder). Jedynie najmniejsze noworodki z niską masą ciała nie mogą być leczone w ten sposób i z tego powodu u wcześniaków leczenie chirurgiczne jest niezbędne.

J.Białkowski, R.Bermudez Canete, L.Ballerini, I.Herraiz, J.Casado, M.Szkutnik, G.Santoro, M R.Formigari, M.Quero, Ch.Mullins; "Percutaneous closure of previounsly ligated arterial duct" Arch.Inst. Cardiol.Mex,1997,67, 286-9.

R.Bermudez-Canete, G.Santoro, J.Białkowski, I.Herraiz, R.Formigari, M.Szkutnik, L.Ballerini; "Patent Ductus Arteriosus Occlusion Using Detachable Coils". Am. J. Cardiol 1998, 82.1547-1549.

R. Formigari, A. Toscano, I. Herraiz, J. Białkowski, A. Donti, F. M. Picchio, R. Bermudez-Canete, L. Ballerini; "Late follow-up of occlusion of the patent ductus arterious with the Rashkind device with emphasis on long-term efficacy and risk for infections"; Am J Cardiol 2001, 88, 586-588

J. Bialkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Stein; "Pertacutaneous closure of window type patent ductus arteriosus using CardioSeal/Starflex device".Texas Heart Inst J 2003,30,236-239

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD II):

Pierwszy raz w Polsce ubytek przegrody międzyprzedsionkowej był zamknięty w Polsce w roku 1997. Zabieg ten wykonany był w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od tego czasu ponad 600 tego typu procedur było wykonanych w naszym Ośrodku, co stanowi jedną z największych serii tego typu zabiegów w Europie. Ten sposób leczenia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej przynosi znakomite rezultaty. Jeżeli anatomia ubytku pozwala na ten sposób leczenia to zamknięcie przecieku międzyprzedsionkowego za pomocą korka Amplatzera jest metodą z wyboru.

J. Bialkowski, B.Karwot, M.Szkutnik, B.Średniawa, B.Chodor, B.Zeifert, A. Skiba, M. Zyla -Frycz, Z. Kalarus: "Comparison of Heart Rate Variability between surgical and interventional closure of atrial septal defect in children". Am J Cardiol 2003, 92, 356-358

J. Bialkowski, J. Kusa, M. Szkutnik, Z. Kalarus, P. Banaszak, R. Bemudez-Ca.ete, L. Fernandez Pineda, M. Zembala: "Percutaneous catheter closure of atrial septal defect. Short-term and mid-term results". Rev Esp Cardiol 2003, 56, 383-8

M. Szkutnik, J. Masura, J. Białkowski, P. Gavora, P. Banaszak, J. Kusa, M. Zembala; "Transcatheter closure of double Atrial Septal Defects with a single Amplatzer Device". Catheter Cardiovasc Interv 2004, 61, 237-241

J.Bialkowski, B.Karwot, M Szkutnik, P.Banaszak, J Kusa, J Skalski. "Closure of atrial septal defects in children: Surgery versus Amplatzer device implantation". Texas Heart Inst J 2004, 31,220 -3

Zastawkowe zwężenie tętnicy płucnej (PS):

Plastyka balonowa zastawkowego zwężenia tętnicy płucnej jest metodą z wybory w leczeniu tej wady wrodzonej serca. Cewnik z balonem, jest wprowadzany przez żyłę udową do serca a następnie do tętnicy płucnej. Balon napełniany jest pod dużym ciśnienie co powoduje poszerzenie zwężonej zastawki płucnej. Zabieg jest relatywnie łatwy do wykonania nawet u małych dzieci. Leczenie tego typu przynosi bardzo dobre efekty i pozwala uniknąć leczenia kardiochirurgicznego, które związane jest z otwarciem klatki piersiowej i koniecznością zastosowania krążenia pozaustrojowego. Dotychczas w naszym Ośrodku wykonaliśmy ponad 100 takich zabiegów.

Zwężenie zastawki aorty (AS):

Zwężenie zastawki aorty jest zwykle poważną wadą serca. Najczęściej ostatecznym sposobem leczenia jest wszczepienie sztucznej zastawki serca przez chirurga. Lepiej jeżeli ten zabieg kardiochirugiczny wykonywany jest u dorosłych pacjentów. Plastyka balonowa może odroczyć konieczność wymiany zastawki na sztuczną. Po implantacji sztucznej zastawki serca zachodzi konieczność stałego stosowania leków przeciwkrzepliwych. Jeżeli tylko to jest możliwe interwencja kardiochirurgiczna odsuwana jest na później. Każde kilka lat odroczenia zabiegu jest istotne, szczególnie u najmłodszych dzieci. Zdarza się, że plastyka balonowa jest ostatecznym sposobem leczenia. Nasze doświadczenia obejmują 120 takich procedur.

Koarktacja aorty (CoA):

Koarktacja aorty jest to zwężenie tej tętnicy w miejscu przejścia jej w aortę zstępującą. Skutkuje to istotnym wzrostem ciśnienia w górnej części ciała i niskim ciśnieniem tętniczym w dolnej części ciała. Nadciśnienie tętnicze w górnej połowie ciała jest groźne dla serca i mózgu. Niskie ciśnienia w dolnej części upośledza funkcję narządów położonych w jamie brzusznej, zwłaszcza nerek. Poszerzenia koarktacji przywraca normalne warunki krążenia krwi. Jest to możliwe po zastosowaniu plastyki balonowej u dzieci młodszych lub wszczepieniu stentu u dzieci starszych lub dorosłych. Ilość chorych leczonych w ten sposób w naszej klinice przekracza 120.

R.Bermudez-Canete, I.Herraiz-Sarachaga, A.Salgado, M.Hernadez, C.E.Mullins, L.Ballerini, J.Białkowski, J.M.Brito, J.Perez de Leon, F.Dominguez: "Papel del stent en las cardiopatias no coronarias"., Rev. Esp. Cardiol. 1997. 50 supl. 2, 69-82.

G.Santoro, L.Ballerini, J.Białkowski, R.Bermudez-Canete: "Stent implantation for post-Mustard systemic venous obstruction". Eur. J. Cardiothorac Surg 1998,14,332-4

J. Białkowski, M. Szkutnik, R. Bermudez-Canete, J. Kusa, St. Regiec, Ch. E. Mullins; "Sindrome de la aorta media causado por enfermedad de Takayasu: tratamiento con stents y seguimiento a medio plazo"; Rev Esp Cardiol 2002, 55 , 682-685

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD):

Ubytek przegrody międzykomorowej to najczęściej występująca wada wrodzona serca. Niestety bliskość zastawek serca w pewien sposób ogranicza możliwości zastosowania technik kardiologii interwencyjnej. W wybranych przypadkach możliwe jest skuteczne i bezpieczne zamknięcie tego typu ubytku. Stale dokonuje się postęp w interwencyjnym leczeniu tej wady serca. Możliwe, że w najbliższej przyszłości zabiegi te będą wykonywane częściej. Nasze doświadczenia to 45 chorych, u których zamknęliśmy ubytek przegrody międzykomorowej bez pomocy kardiochirurga.

M.Szkutnik, J.Białkowski, J.Kusa, P.Banaszak, J.Baranowski, M.Gąsior, P.Chodór, M. Zembala. "Postinfarction vetricular septal defect closure with Amplatzer occluders" Eur J Cardiothorac Surg. 2003,23,325-7

M A Walsh, J. Bialkowski, M. Szkutnik, M. Pawelec-Wojtalik, W. Bobkowski, K P. Walsh; "Atrioventricular block after transcatheter closure of perimembranous vantricular septal defects"; Heart Online and Education in Heart 17 August 2006, 1295-1297.

J Białkowski, M.Szkutnik, J Kusa, Z Kalarus, M Gasior,R.Przybylski, M Zembala. "Transcatheter closure of postmyocardial infarction ventricular septal defects with Amplatzer devices". Rev Esp Cardiol 2007 ( in press)

M. Szkutnik, S. A Qureshi, J. Kusa, E. Rosenthal, J. Białkowski; "Use of the Amplatzer Muscular Ventricular Septal Defekt Occluder for Closure of Perimembranous VSDs"; Heart 2006 ( epub ahead of print)

Inne nieprawidłowości w układzie krążenia:

Jest wiele innych ale rzadkich anomalii układu krążenia, które mogą być skutecznie zaopatrzone z wykorzystaniem kardiologii interwencyjnej. Takie zabiegi wykonywane są sporadycznie. Jakkolwiek są to pojedynczy chorzy to możliwość leczenia bez otwierania klatki piersiowej jest bez wątpienia duża korzyścią dla tych pacjentów.

M. Szkutnik, J. Białkowski, P. Knapik; "Major intrahepatic veno-venus fistula after modified Fontan operation treated by transcatheter implantation of Amplatzer septal occluder"; Cardiol Young 2001; 11, str. 357-360.

J.Białkowski, C .Zabal, M.Szkutnik, J A Garcia Montes, J Kusa, M Zembala. "Interventional closure of large arteriovenous fistulae with the Amplatzer Duct Occluder". Am J Cardiol, 2005,96, 127-9
Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca
adres: 41-800 Zabrze, ul.Curie-Skłodowskiej 9. ,
Bank Śląski S.A. w Katowicach 0/1 Zabrze 96105015881000000200368462
email:info@sercedziecka.pl
  created by Junisoftex