Organizacja Pożytku Publicznegorok założenia: 1991
rok uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 2006
nr KRS: 0000137133
REGON: 271548914

typ organizacji:
  • organizacja pozarządowa
  • organizacja pożytku publicznego
  • organizacja działająca na polu pomocy społecznej
  • organizacja działająca na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca
adres: 41-800 Zabrze, ul.Curie-Skłodowskiej 9. ,
Bank Śląski S.A. w Katowicach 0/1 Zabrze 96105015881000000200368462
email:info@sercedziecka.pl
  created by Junisoftex