Szkolenie lekarzy

Fundacja posiada specjany fundusz przeznaczony na stypendia dla zagranicznych lekarzy. Ofiarodawcą jest firma medyczna AGA Medical Corporation (Mineapolis, USA). "Stypendium Kurta Amplatza" skierowane jest do lekarzy, którzy chcą podnieść swoje kwalifiakcje w zakresie kardiologii interwencyjnej. Miejscem szkolenia jest Klinika Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu, której Kierownikiem jest prof. Jacek Białkowski. Wnioski w sprawie przyznania "Stypendium Kurta Amplatza" można kierować do Prezesa Funadacji Jacka Białkowskiego najlepiej drogą e-mailową jabi_med@poczta.onet.pl lub listownie na adres Kliniki: Kliniczny Oddział Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2, tel/fax. (00 48) 32-271-34-01. Decyzję o przyzananiu Stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Przyznane fundusze przenaczone są na pokrycie kosztów pobytu, zakwaterowania oraz w zależności od możliwości finansowych kosztów przejazdu na szkolenie. Okres szkolenia ustalany jest indywidulanie w zależności od propozycji kandydata i możliwości organizacyjnych Kliniki. Zakres zabiegów kardiologii interwencyjnej wykonywanych w Klinice wraz z osiągnieciami naukowymi (publikacjami) przedstawiony jest w linku Nieoperacyjne leczenie wrodzonych wad serca.


   Program szkoleniowy "Stypendium Kurta Amplatza" został zakończony w roku 2009. W ramach programu szkolenie w tut. Klinice odbyli lekarze z kraju i zagranicy.

***

czerwiec 2010

   Obecnie realizowane są kolejne programy stypendialno-szkoleniowe:
  • "Stypendium Watykańskie" skierowane do lekarzy z Ameryki Południowej ufundowane przez Radę ds. Służby Zdrowia państwa watykańskiego - Pontificio Consilio per Operatori Sanitari. Jest to kontynuacja programu zapoczątkowanego w roku 2006.

  • "Stypendium Zakonu Joanitów" skierowane do lekarzy z Ukrainy. Stypendium zostało ufundowane przez The Soveriign Order of St.John Knights Hospitallers. Jest to kontynuacja programu z roku 2008 w czasie, którego szkolenie odbyło dwóch lekarzy z Ukrainy.

   W ramach programów prowadzone będą szkolenia lekarzy w zakresie kardiologii dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii interwencyjnej i nieoperacyjnego leczenia wrodzonych wad serca.

***

Styczeń-Grudzień 2010


W roku 2010 w naszym Oddziale prowadzone były specjalistyczne szkolenia dla zagranicznycvh lekarzy stypendystów w ramach ufundowanych grantów:

- "Grant Joannitów" - dr Bogdan Czerpak z Kijowa, Ukraina
- "Grant Watykański" - dr Carlos Molina, Gwatemala


***


   Środki na szkolenie lekarzy spoza Polski pozyskiwane są w całości od sponsorów zagranicznych.


Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca
adres: 41-800 Zabrze, ul.Curie-Skłodowskiej 9. ,
Bank Śląski S.A. w Katowicach 0/1 Zabrze 96105015881000000200368462
email:info@sercedziecka.pl
  created by Junisoftex