Zarząd fundacjiPrezes Fundacji:
Prof. Jacek Białkowski

V-ce Prezes Fundacji:
mecenas Elżbieta Poznańska

Członkowie Zarządu:
dr Maria Żyła Frycz
mgr Wanda Omyła
dr Jan Głowacki

Rada Społeczna Fundacji:
Elżbieta Adamowicz-Czoch
Zofia Dąbrowska
Mirosław Klimczak
Jadwiga Kurpisz
Tadeusz Zębik

Dyrektor Administracyjny:
Wanda Omyła

Księgowa:
Agnieszka JanasFundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca
adres: 41-800 Zabrze, ul.Curie-Skłodowskiej 9. ,
Bank Śląski S.A. w Katowicach 0/1 Zabrze 96105015881000000200368462
email:info@sercedziecka.pl
  created by Junisoftex