Board of the Foundation


Foundation President:
Professor. Jacek Bialkowski

Vice President of the Foundation:
Attorney Elżbieta Poznańska

Board Members:
Dr. Maria Żyła Frycz
Wanda Omyła
Dr. Jan Glowacki

Public Council of the Foundation:
Elżbieta Adamowicz Czoch-Czocha
Zofia Dabrowska
Miroslaw Klimczak
Jadwiga Kurpisz
Tadeusz Zębik

Administrative Director:
Wanda Omyła

Accountant:
Agnieszka Janas

Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca
adres: 41-800 Zabrze, ul.Curie-Skłodowskiej 9. ,
Bank ¦l±ski S.A. w Katowicach 0/1 Zabrze 96105015881000000200368462
email:info@sercedziecka.pl
  created by Junisoftex