Interventional catheterization of heart defects

Some heart defects can be treated without cardiac surgery, by so called interventional catheterization. All procedures are realized under fluoroscopy control in hemodynamic laboratory. The catheter (small plastic pipe) can be introduced into the heart through bigger artery or vein .Due to special techniques of dilatation we can treat stenosed heart valves (or other circulatory structures) or to close undesirables shunts. Nowadays in modern hospitals (also in Congenital Heart Diseases and Pediatric Cardiology Dept in Silesian Center for Heart Diseases, Zabrze, Poland ) more than a half of all congenital heart defects is treated by interventional (transcatheter)l catheterization. Below we present most frequently seen cardiac defects treated by interventional catheterization, our experience and publications in internationals medical journals reflecting our scientific activity.

2006

 1. J. Kusa; "Balonowa walwuloplastyka aortalna u noworodka z krytycznym zwężeniem i fibroelastoza wykonana z dostępu przez żyłę pępkową" Kardiologia Polska 2006; 64;
 2. A.Baranowska, A. Obersztyn, J. Kusa, J. Baranowski, M. Szkutnik, J. Białkowski; "Przeznaczyniowe zamknięcie drożnego przewodu tętniczego Botalla u pacjentki z brakiem ciągłości żyły głównej dolnej i odwróceniem trzewi - opis przypadku" Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2006, 2, 2 (4); 189-191
 3. M. Szkutnik, J. Białkowski, P. Banaszak, J. Kusa, J. Baranowski, B. Karwot; "Przezcewnikowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej - doświadczenia 502 zabiegów"; Kardiochirurgia Wad Wrodzonych, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2006, tom 3, nr 1, 50-55.
 4. J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Baranowski, P. Banaszak, M. Żyła-Frycz, P. Knapik; "Kliniczne zastosowanie parasolek CardioSeal/StarFlex w zamykaniu ubytków międzyprzedsionkowych, przetrwałych otworów owalnych i przewodów tętniczych"; Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2006, 2; 1 (3) str. 83-86
 5. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Baranowski, E. Adams, B. Karwot, J. Rycaj, I. Haponiuk, J. Białkowski; "Przezskórne zamykanie rekanalizowanych przewodów tętniczych - leczenie i obserwacja wyników"; Kardiologia Polska 2006.
 6. J. Białkowski, C. Zabal, M. Szkutnik, J.A.Garcie Montes, J. Kusa, M. Zembala; "Percutaneous Interventional Closure of Large Pulmonary Arteriovenous Fistulas With the Amplatzer Duct Occluder" The American Journal of Cardiology 2006; vol. 96, 127-129.
 7. M A Walsh, J. Bialkowski, M. Szkutnik, M. Pawelec-Wojtalik, W. Bobkowski, K P. Walsh; "Atrioventricular block after transcatheter closure of perimembranous vantricular septal defects "; Heart 2006, 92, 1295-1297.
 8. W. Kawalec, M. Zuk. J. Bialkowski , H. Pikulska- Orłowska, A. Rudziński, A. Siwińska, A. Sysa, L. Szydłowski, B. Werner, Z. Tobota; "Cardiological symptoms and final diagnosis - multicentre study"; 41 st Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Congress Centem Basel, 24-27.05.2006 r., Basel/Switzerland, Abstact Book P- 86.
 9. M. Szkutnik, J. Bialkowski; "Application of Amplatzer Muscular Ventricular Septal Occluders for closures of perimembranous VSD"; 41 st Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Congress Centem Basel, 24-27.05.2006 r., Basel/Switzerland, Abstact Book P- 125.
 10. Kusa J., Szkutnik M., Białkowski J; "Transcatheter Treatment of Coarctation of the Aorta Stent Implantation"; 9 th International Workshop Catheter Interventions in Congenital and Structural Heart Disease 08-10.06.2006 r. Frankfurt, Germany, Abstract Book P-148.
 11. Białkowski J, Szkutnik M.; "Application of Amplatzer Muscular Ventricular Septal Occluders for closures of perimembranous VSD"; 9 th International Workshop Catheter Interventions in Congenital and Structural Heart Disease 08-10.06.2006 r. Frankfurt, Germany, Abstract Book P-130.
 12. J. Kusa, J. Białkowski, M. Szkutnik; "Percutaneous stents implantation in patients with aortic coarctation"; PICS 2006 Poster Abstracts, "Cathererization and Cardiovascular Intervensions"; September 2006r., Las Vegas, vol. 68, issue 3,Abstact Book P-82.
 13. J. Kusa, J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Baranowski, A. Obersztyn, B. Karwot; "Percutaneous closure of secundum type of atrial septal defect (and) with Amplatzer Occluder (ASO) in children ?13kg of body weight"; PICS 2006 Poster Abstracts, "Cathererization and Cardiovascular Intervensions"; September 2006r., Las Vegas, vol. 68, issue 3,Abstact Book P-83.
 14. J. Kusa, J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Baranowski, P. Banaszak, J. Rycaj; "Transcatheter closure of perimembranous VSD by application of amplatzer Muscular Vantricular Septal Occluders"; PICS 2006 Poster Abstracts, "Cathererization and Cardiovascular Intervensions"; September 2006r., Las Vegas, vol. 68, issue 3,Abstact Book P-85.
 15. J. Bialkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Baranowski, Z. Kalarus, M. Gąsior, R. Przybylski; "Is it worth effort of transcatheter postinfarction ventricular septal defect closure?" World Congress of Cardiology 2006, 02-06 September 2006r., Barcelona, Spain, European Heart Journal 2006; Vol.27, Abstact Book P-2181

2007
 1. J. Białkowski, M. Szkutnik, R. Menacho-Delgadillo, E. Palmeto-Zilveti; "Nieoperacyjne zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych mieszkańców terenów wysokogórskich";Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2007; 3;1 (7): 1-6.
 2. M. Żyła-Frycz, P. Łapa, A. Baranowska, J. Pająk, J. Skalski, M. Szkutnik, J. Białkowski; An aortico-left ventricular tunel with aortic stenosis: Diagnosis based on echocardiography in neonate", Cardiology Journal 2007; 14: 193-197. MNiI 6 pkt
 3. M. Żyła-Frycz, P. Łapa, A. Baranowska, J. Pająk, J. Skalski, M. Szkutnik, J. Białkowski; Tunel aorta-lewa komora z towarzyszącym zwężeniem zastawki aorty u noworodka, zdiagnozowany echokardiografuiicznie, Folia Cardiol. Excerpta 2007; t. 2, nr 6, s. 250-254.
 4. J. Białkowski, M. Szkutnik "Nieoperacyjne zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych tętniczych mieszkańców andyjskiego Altiplano. Sprawozdanie z III Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w La Paz (Boliwia) 30-31.10.2006r., Kardiologia Polska 2007; 65; 221-222.
 5. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Baranowski, E. Adams, B. Karwot, Karot. Rycaj, I. Haponiuk, J. Białkowski; "Percutaneous closure of recanalised ductus arteriosus - a single-centre experience"; Kardiologia Polska 2007;65; 2; 125-129
 6. J. Iwiński, J. Białkowski, M. Szkutnik, M. Zembala; "Zamykanie przetrwałego otworu owlanego u chorych z kryptogennymi udarami ośrodkowego układu nerwowego"; Kardiologia Polska 2007; 65:11:1403-1405
 7. M. Szkutnik, J. Białkowski, J. Kusa; "Pojedyncza komora serca - warianty anatomiczne, metody paliacji kardiochirurgicznej, rola kardiologa inwazyjnego"; Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK; "Rola pediatry i kardiologa dziecięcego w opiece nad pacjentem z wadą wrodzoną serca po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych" Bochnia 07-08.09.2007 r., Standardy Medyczne 2007; tom 9, nr 30, rok 2007 (str. 27-30)
 8. M. Szkutnik, J. Kusa, P. Banaszak, B. Karwot, M. Żyła- Frycz, J. Białkowski; "Nabyte zarośnięcie cieśni aorty"; Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK; "Rola pediatry i kardiologa dziecięcego w opiece nad pacjentem z wadą wrodzoną serca po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych" Bochnia 07-08.09.2007 r., Standardy Medyczne 2007; tom 9, nr 30, str. 135-137.
 9. J. Białkowski, M. Szkutnik, M. Zembala; "Rola kardiochirurgii i kardiologii interwencyjnej w zamykaniu ubytków międzykomorowych" Kardiologia Polska 2007;65; 8; 1022-1024
 10. M. Szkutnik, j. Kusa, J. Iwiński, M. Żyła-Frycz, J. Głowacki, P. Banaszak, B. Cherpak, J. Białkowski; "Przeznaczyniowe zamknięcie pękniętego tętniaka prawej zatoki Valsalvy do drogi odpływu prawej komory korkiem Amplatzer Duct Occluder", Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2007;3, 3,3(9): 168-171
 11. J. Białkowski, M. Szkutnik ; "Dwudziestolecie Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - sprawozdanie z dwóch konferencji naukowych zorganizowanych dla uczczenia tej rocznicy"; List do redakcji. Kardiologia Polska 2007; 65:11: 1413-1415.
 12. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Skalski, J. Rycaj, Hycaj. Białkowski; "Zamknięcie przecieku z prawej tetnicy płucnej do prawego przedsionka u dziecka po zabiegu hemi-Fontana za pomocą Amplatzer Duct Occluder"; Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2007; vo. 3, nr 2, s. 113-115.
 13. M. Szkutnik, J. Kusa, B. Banaszak, A. Obersztyn, St. Regiec, P. Łapa, J. Białkowski, "Przezcewnikowe zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych u dorosłych- doświadczenia własne", Post. Kardiol. Interw. 2007, vol. 3, nr 2, s. 65-68.
 14. Witkowski, J. Białkowski, D. Ciećwierz, M. Kosmider, M. Lesiak, P. Maciejewski, A. Ochała, K. Żmudka., "Kardiologia interwencyjna: Jak leczyliśmy w 2006 roku? Jakie są perspektywy na lata następne?", Post. Kardiol. Interw. 2007, vol. 3, nr 2, s. 76-79.
 15. Prace opublikowane w czasopismach zagranicznych
 16. M. Szkutnik, S. A Qureshi, J. Kusa, E. Rosenthal, J. Białkowski; "Use of the Amplatzer Muscular Ventricular Septal Defekt Occluder for Closure of Perimembranous VSDs"; Heart, 2007, vol. 93, 355-358. (Published online First: 15 sept 2006, doi 10.1136).
 17. J Białkowski, M.Szkutnik, J Kusa, Z Kalarus, M Gasior, R.Przybylski, P. Banaszak "Transcatheter closure of postmyocardial infarction ventricular septal defects with Amplatzer devices". Revista Espaniola de Cardiologia 2007, 60, 548-551.
 18. J. Białkowski, M. Szkutnik; "Percutaneous closure of patent ductus arteriosus at high-altitude"; Congenital Cardiology Today 2007; vol. 5/Issue 4, April 2007.
 19. M. Szkutnik, G. Brzezińska-Rajszys, J. Kusa, M. Zubrzycka, P. Banaszak, J. Książek, B. Rewers, J. Białkowski; "Transcatheter ASD closure in children below 13 kg", 42nd Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Warszawa 16-19 maj 2007, Cardiology in the Young 2007, vol. 17, supl. 1, 014-1.
 20. J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Kusa; "Transcatheter closure of congenital and acquired ventricular septal defects with Amplatzer devices; 42nd Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Warszawa 16-19 maj 2007; Cardiology in the Young 2007, vol. 17, supl. 1,
 21. G. Brzezińska-Rajszys, J. Białkowski, R. Sabiniewicz, M. Zubrzycka, M. Szkutnik, J. Książek, J. Kusa, J. Ereciński, B. Rewers, W. Kawalec; 42nd Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Warszawa 16-19 maj 2007; Cardiology in the Young 2007, vol. 17, supl. 1, P-57.
 22. J. Białkowski, M. Szkutnik, R. Menacho-Delgadillo,E. Palmeto-Zilveti; Transcatheter closure of patent ductus rteriosus among native hight-altitude habitants"; 42nd Annual Meeting of The Association for European Paediatric Cardiology Warszawa 16-19 maj 2007; Cardiology in the Young 2007, vol. 17, supl. 1, P-60.
 23. J. Białkowski, J. Kusa, M. Szkutnik; "Cierre de los defectos interventriculares congenitos y adquiridos con los dispositivos de Amplatzer"; XXV Congreso Nacional dr Cardiologia; "Archivos de Cardiologia de Mexico"; Meksyk 24/28.11.2007 r., str. 24, 093 SL 066
 24. M. Szkutnik , R. Menacho Delgadillo, E. Palmero-Zilveti, J. Białkowski; "Cierre percutaneo del Ductus Arterioso Persistente en habitantes que viven en zonas de gran altitud"; XXV Congreso Nacional dr Cardiologia; "Archivos de Cardiologia de Mexico"; Meksyk 24/28.11.2007 r., str. 25, 099 SL 125
 25. Cherpak B., Białkowski J., Szkutnik M., Kusa J.; "Clinical Application of Cardioseal/ Starflex Device for Closure of ASD, PFO and PDA"; 10-th Internatiolnal Congress; June 7-9, 2007 Frankfurt, Germany, str. 100.
 26. Kusa J., Białkowski J., Szkutnik M.; "Transcatheter closure of Congenital and Acquired Vantricular Septal Defects With Amplatzer Devices"; 10-th Internatiolnal Congress; June 7-9, 2007 Frankfurt, Germany, str. 90.

2008
 1. J. Kusa, M. Szkutnik, B. Cherpak, J. Białkowski, "Percutaneous closure of previously surgical treated arteria ductus"; Eurointervention 2008: 3 : 584-587
 2. Szkutnik M, Menacho-Delgadillo R, Palmero-Zilveti E, Bialkowski J.,"Transcatheter closure of patent ductus arteriosus among native high-altitude habitants", Ped. Cardiol. 2008,29,624-7
 3. M Szkutnik, J Kusa, J Białkowski . "The use of two AMPLATZER Cribriform ASD Occluders for closure of multiple postinfarct ventricular septal defects". Tex Heart Inst J 2008,35,362-4
 4. N Majunke, J Białkowski, N Wilson, M Szkutnik, J Kusa, A Baranowski, C Heinisch, S Ostermayer, N Wunderlich, H Sivert. Closure atrial septal defekt with the Amplatzer septal occluder in adults. Am J Cardiol 2008
 5. M Szkutnik, J Kusa, J Glowacki, J Bialkowski. Cierne percutaneo de aneurisma roto de Valsalava con dispositivo Amplatzer. Rev Esp Cardiol 2008
 6. J. Białkowski, M. Szkutnik; "Sprawozdanie z Kursu Kardiologii Interwencyjnej China Interventional Therapeutics 2008. Beijing, Pekin, 19-23 marca 2008 roku" - List do Redakcji, Kardiol. Pol. 2008, 66 (5), 606-607.
 7. M. Szkutnik, J. Białkowski, J. Kusa, Z. Kalarus, L. Poloński, M. Zembala. "Pozawałowe ubytki przegrody międzykomorowej. Częśc I. Technika przezskórnego zamkniecia - analiza materiału własnego"; Pol. Przegl. Kardiol. 2008, 10 (1) 19-23
 8. M. Szkutnik, J. Białkowski, J. Kusa, Z. "Pozawałowe ubytki przegrody międzykomorowej. Część II. Wyniki przezcewnikowego zamykania". Pol.Przegl. Kardiol. 2008, 10, 2, 19-23
 9. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski; "Percutaneous recontruction of the continuity of a functionally interrupted aortic arch using a stent"; Cardiol. J. 2008, 15 (5),80-84.
 10. J Kusa, M Szkutnik, J Białkowski. Nieoperacyjne odtworzenie ciągłości funkcjonalnie przerwanego łuku aorty za pomocą stentu. Folia Cardiol Excerpta 2008,3,216-220
 11. M Szkutnik , J Kusa, J Białkowski. "Percutaneous closure of post-traumatic and congenital muscular ventricular septal defects with the Amplatzer- Muscular VSD Occluder" Kardiol Pol 2008, 66,715-20
 12. J. Kusa, M. Szkutnik, J. Białkowski; "Wrodzone oraz pochirurgiczne zwężenie cieśni aorty - aspekty kardiologii interwencyjnej w różnych przedziałach wiekowych"; Standardy Medyczne 2008, 10, supl 32, str 43-8.
 13. P Łapa, M Szkutnik, R Fiszer, J Głowacki, J Białkowski. Rzadka pozasercowa przyczyna ciężkiej niewydolności krążenia manifestująca się w wieku noworodkowym - opis 2 przypadków. Standardy Medyczne 2008, 10, supl 32, str.110-4
 14. M Szkutnik , J Kusa, J Białkowski. Przezskórne zamykanie okołobłoniastych ubytków międzykomorowych z zastosowaniem korków Amplatzer- doświadczenai własne" Kardiol Pol
 15. J. Białkowski, M Szkutnik, J Kusa, A Obersztyn, B Białkowska. Interwencyje zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych u dzieci- doświadczenia własne. Pol Przegl Kardiol 2008; 10, 4, 277-282.
 16. J Kusa, M Szkutnik, J Białkowski. Przezcewnikowe zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego za pomocą Amplatzer Muscular VSD Occluder u dziecka o wadze 7,7 kg z nadciśnieniem płucnym. Post Kardiol Interw 2008 , vol. 4, nr 3, s. 122-124.
 17. K. Wilczek, P. Chodór, R. Przybylski, T. Niklewski, J. Kusa, J. Głowacki, M. Krasoń, P. Nadziakiewicz, M. Gąsior, Z. Kalarus, L. Poloński, M. Zembala; Przezcewnikowe implantacje zastawek w objawowej stenozie aortalnej u chorych niebędących kandydatami do leczenia operacyjnego - wspólne zabiegi kardiologów i kardiochirurgów; Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (4), s. 386-396.
 18. J. Białkowski, M. Szkutnik, "Percutaneous closure of postinfarction ventricular septal rupture with amplatzer devices", 22 CSI, 26-28 June 2008, Frankfurt, Germany, Scientific Program, p. 88.
 19. M. Szkutnik, J. Białkowski, "Transcatheter closure of ruptured valsalva sinus aneurysms", 22 CSI, 26-28 June2008, Frankfurt, Germany, Scientific Program, p. 128.

2009
 1. Nicolas Majunke, Jacek Białkowski, Neil Wilson, Małgorzata Szkutnik, Jacek Kusa, Andreas Baranowski, Corinna Heinisch, Stefan Ostermayer, Nina Wunderlich, Horst Sievert. Closure of atrial septal defect with the Amplatzer septal occluder in adults. Am.J.Cardiol.2009; Vol.15, No.103, p.550-554
 2. Małgorzata Szkutnik, Jacek Kusa, Jan Głowacki, Roland Fiszer, Jacek Białkowski. Transcatheter closure of ruptured sinus valsalva aneurysms with amplatzer occluder. Rev.Esp.Cardiol.2009; Vol.62, No.11, p.1317-1321
 3. J. Białkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, R. Fiszer, Few comments regarding transcatheter closure of congenital perimembranous and muscular ventricular septal defects. International Journal of Cardiology 2009 (doi: 10.1016/j.icard.2009.04.029).
 4. Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Lubomir Dymitrow, Anna Kaneva, Stojan Lazarov, Margarita Tsonzarova. Problems that occurred during and after transcatheter closure of muscular centricular septal defects in two patients. Post Kardiol Interw 2009; 5, 2 (16): 58-61
 5. Witold Rużyłło, Marcin Demkow, Elżbieta K. Włodarska, Mirosław Kowalski, Mateusz Śpiewak, Hanna Siudalska, Piotr Wolski, Jolanta Miśko, Piotr Hoffman, Jacek Kusa, Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Roland Fiszer, Ewa Urbańska, Lars Sondergaard.POL-PAVTI - Polish report on transcatheter pulmonary artery valve implantation of Melody-Medtronic prosthesis in the first 14 patients in Poland. Kardiol.Pol.2009; T.67, nr 10, s.1155-1161
 6. Jacek Kusa, Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Roland Fiszer, Karol Miszalski-Jamka, Szymon Pawlak, Jacek Pająk, Roman Przybylski, Jan Głowacki, Marian Zembala. Pierwsze doświadczenia w przezcewnikowym wszczepieniu zastawki płucnej w leczeniu złożonych wrodzonych wad serca. Kardiol.Pol.2009; T.67, nr 3, s.348-352
 7. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik. Progress in transcatheter treatment of congenital heart diseases. Report from interventional workshop held in the National Heart Hospital (Sofia, Bulgaria) on 29-30 January 2009. Kardiol.Pol.2009; T.67, nr 4, s.464-466
 8. Małgorzata Szkutnik, Lyubomir Dymitrow, Jacek Kusa, Roland Fiszer, Anna Kaneva, Jacek Białkowski. Transcatheter closure of aorto-venous fistulae - is it always necessary? Kardiol.Pol.2009; T.67, nr 12, s.1371-1373
 9. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik. Sprawozdanie z Międzynarodowych warsztatów Kardiologii Interwencyjnej - China Interventional Therapeutics (CIT 2009) w Pekinie (18-22 marca 2009 r. Kardiol.Pol.2009; T.67, nr 5, s.587-588
 10. Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski. Przezskórne zamykanie przecieków wewnątrzsercowych. Kardiologia interwencyjna. / Red.: G. Brzezińska-Rajszys, M. Dąbrowski, W. Rużyłło, A. Witkowski. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2009. ISBN: 978-83-200-3329-8
 11. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik. Cewnikowania terapeutyczne we wrodzonych wadach serca. Pediatria. T.2. / Red.: A. Dyduch. ISBN: 978-83-7509-117-5
 12. Witold Rużyłło, Marcin Demkow, Elżbieta K. Włodarska, Mirosław Kowalski, Mateusz Śpiewak, Hanna Siudalska, Piotr Wolski, Jolanta Miśko, Piotr Hoffman, Jacek Kusa, Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Roland Fiszer, Ewa Urbańska, Lars Sondergaard. POL-PAVTI - Polish report on transcatheter pulmonary artery valve implantation of Melody-Medtronic prosthesis in the first 14 patients in Poland. Post.Kardiol.Interw.2009; Vol.5, nr 3, s.137-143
 13. Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Agnieszka Janas. Report of Congenital Heart Disorders Committee of Working Group on Interventional Cardiology of the Polish Cardiac Society in 2008. Post.Kardiol.Interw.2009; Vol.5, nr 2, s.66-69


Diagnostic catheterization
Diagnostic catheterization is sometimes very important to make proper diagnosis. Usually is performed also before interventional catheterization. We are doing more than 400 such procedures per year.

M.Wojtalik, J.Białkowski, M.Pawelec, M.Frycz. Z.Religa. "Follow up of infants after systemic - pulmonari shunts performed with fresh frozen vein homografts. Postoperative angiocardiographic assessment". Journal of Cardiovasc Surg. 1995,35, suppl. 1, 145-147.

M.Szkutnik, Z.Religa, J.Białkowski, M.Wojtalik: "Coarctation of the aorta with right aortic arch - a rare case and atypical clinical picture". Texas Heart Inst J.1998, 25, 212-5

J. Kusa, R. Bermudez-Canete, I. Herraiz, J. Bialkowski, M. Szkutnik, M. Pilar Diaz, F. Villagra, P. A. Sanchez: "The prognostic value of balloon occlusion in candidates for the various types of cavo-pulmonary anastomosis". Cardiol Young 2003, 13, 323-327.

J.Kusa, R.Bermudez-Canete, S.Matiz,, M.Hernandez de Castro, I Herraiz, F.Rueda, J.Białkowski, JI Diez-Balda. "Acceso venoso percutaneo braquial: Su utilidad en el caterismo diagnostico e intervencionista en cardiopatias complejas". Arch Cardiol Mex 2004,74,271-5

Patent Ductus Arteriosus (PDA)
Transcatheter closure of PDA has been performed in our Center from 1992 y. Now we have treated almost 400 patients in such manner. We frequently use coils for smaller PDA and for bigger ones Amplatzer Duct Occluder. Only small premature babies are excluded from interventional treatment (because of their small size and weight). In other cases surgery is unnecessary.

J.Białkowski, R.Bermudez Canete, L.Ballerini, I.Herraiz, J.Casado, M.Szkutnik, G.Santoro, M R.Formigari, M.Quero, Ch.Mullins; "Percutaneous closure of previounsly ligated arterial duct" Arch.Inst. Cardiol.Mex,1997,67, 286-9.

R.Bermudez-Canete, G.Santoro, J.Białkowski, I.Herraiz, R.Formigari, M.Szkutnik, L.Ballerini; "Patent Ductus Arteriosus Occlusion Using Detachable Coils". Am. J. Cardiol 1998, 82.1547-1549.

R. Formigari, A. Toscano, I. Herraiz, J. Białkowski, A. Donti, F. M. Picchio, R. Bermudez-Canete, L. Ballerini; "Late follow-up of occlusion of the patent ductus arteriosus with the Rashkind device with emphasis on long-term efficacy and risk for infections"; Am J Cardiol 2001, 88, 586-588

J. Bialkowski, M. Szkutnik, J. Kusa, J. Stein; "Pertacutaneous closure of window type patent ductus arteriosus using CardioSeal/Starflex device". Texas Heart Inst J 2003,30,236-239

Atrial septal defect
Atrial septal defect was close first in Poland in the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze in October 1997. Since then almost 600 of such procedures were done in our hospital (one of the biggest series in Europe). Very good results obtained in this treatment allow us to state that it is a method of choice in the treatment of this cardiac defect when the anatomy is adequate.

J. Bialkowski, B.Karwot, M.Szkutnik, B.Średniawa, B.Chodor, B.Zeifert, A. Skiba, M. Zyla -Frycz, Z. Kalarus: "Comparison of Heart Rate Variability between surgical and interventional closure of atrial septal defect in children". Am J Cardiol 2003, 92, 356-358

J. Bialkowski, J. Kusa, M. Szkutnik, Z. Kalarus, P. Banaszak, R. Bemudez-Ca.ete, L. Fernandez Pineda, M. Zembala: "Percutaneous catheter closure of atrial septal defect. Short-term and mid-term results". Rev Esp Cardiol 2003, 56, 383-8

M. Szkutnik, J. Masura, J. Białkowski, P. Gavora, P. Banaszak, J. Kusa, M. Zembala; "Transcatheter closure of double Atrial Septal Defects with a single Amplatzer Device". Catheter Cardiovasc Interv 2004, 61, 237-241

J.Bialkowski, B.Karwot, M.Szkutnik, P.Banaszak, J.Kusa, J.Skalski. "Closure of atrial septal defects in children: Surgery versus Amplatzer device implantation". Texas Heart Inst J 2004, 31,220 -3

Pulmonary valve stenosis
Balloon valvuloplasty (one kind of interventional catheterization) is method of choice (best one) in the treatment of this heart defect. Balloon catheter is introduced by femoral vein and thereafter in the place of pulmonary valve, balloon is inflated and the vale is dilatated. The procedure is usually not very difficult (except small infants) and gives very good results avoiding cardiac surgery. In our hospital have been performed more than 100 of such procedures.

Aortic valve stenosis
Important aortic valve stenosis is severe heart defect and usually artificial valve must be implanted (better in adolescent or adult age). So it is important when this operation will be done. Balloon valvuloplasty can postpone cardiac surgery. Exchange of aortic valve for artificial one is connected with necessity of treatment with medicines which decreased blood coaguability. So if it will be possible to postpone surgery even few years it is important advantage for small child. Sometimes it is seen that even balloon valvuloplasty is sufficient permanent treatment. Our experience in these subject 120 procedures

Coarctation of the aorta
Is usually observed just after the origin of the arteries arising to the upper part of the body giving arterial hypertension in the upper limbs. It is possible to dilatate the stenosed place either by special balloons techniques or by stent implantation. Number of treated patients- 120.

R.Bermudez-Canete, I.Herraiz-Sarachaga, A.Salgado, M.Hernadez, C.E.Mullins, L.Ballerini, J.Białkowski, J.M.Brito, J.Perez de Leon, F.Dominguez: "Papel del stent en las cardiopatias no coronarias"., Rev. Esp. Cardiol. 1997. 50 supl. 2, 69-82.

G.Santoro, L.Ballerini, J.Białkowski, R.Bermudez-Canete: "Stent implantation for post-Mustard systemic venous obstruction". Eur. J. Cardiothorac Surg 1998,14,332-4

J. Białkowski, M. Szkutnik, R. Bermudez-Canete, J. Kusa, St. Regiec, Ch. E. Mullins; "Sindrome de la aorta media causado por enfermedad de Takayasu: tratamiento con stents y seguimiento a medio plazo"; Rev Esp Cardiol 2002, 55 , 682-685

Ventricular septal defect
It is the most frequent congenital heart defect. Unfortunately the proximity of heart valves and conducting tissue make the interventional procedures not easy. Anyway there is continuous progress in the treatment of these defects, too. Our experience in this field - 45 patients treated.

M.Szkutnik, J.Białkowski, J.Kusa, P.Banaszak, J.Baranowski, M.Gasior, P.Chodór, M. Zembala. "Postinfarction ventricular septal defect closure with Amplatzer occluders" Eur J Cardiothorac Surg. 2003,23,325-7

M A Walsh, J. Bialkowski, M. Szkutnik, M. Pawelec-Wojtalik, W. Bobkowski, K P. Walsh; "Atrioventricular block after transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defects"; Heart Online and Education in Heart 17 August 2006, 1295-1297.

J Białkowski, M.Szkutnik, J Kusa, Z Kalarus, M Gasior,R.Przybylski, M Zembala. "Transcatheter closure of postmyocardial infarction ventricular septal defects with Amplatzer devices". Rev Esp Cardiol 2007 ( in press)

M. Szkutnik, S. A Qureshi, J. Kusa, E. Rosenthal, J. Białkowski; "Use of the Amplatzer Muscular Ventricular Septal Defect Occluder for Closure of Perimembranosus VSDs"; Heart 2006 ( epub ahead of print)

Others circulator anomalies
There exist a great number of other circulatory anomalies which can be treated by interventional cardiology. Despite of the fact that the number of patients with such problems is not large, relief and medical help of such treatment is obvious.

M. Szkutnik, J. Białkowski, P. Knapik; "Major intrahepatic veno-venus fistula after modified Fontan operation treated by transcatheter implantation of Amplatzer septal occluder"; Cardiol Young 2001; 11, 357-360.

J.Białkowski, C .Zabal, M.Szkutnik, J.A.Garcia Montes, J.Kusa, M.Zembala. "Interventional closure of large arteriovenous fistulae with the Amplatzer Duct Occluder". Am J Cardiol, 2005,96, 127-9Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca
adres: 41-800 Zabrze, ul.Curie-Skłodowskiej 9. ,
Bank Śląski S.A. w Katowicach 0/1 Zabrze 96105015881000000200368462
email:info@sercedziecka.pl
  created by Junisoftex